Obezite tüm dünyada sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aşırı ve yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkili olduğu vücutta aşırı veya anormal, yağ dokusu birikimi olarak tanımlanır.

Obez kişiler, toplumdaki normal kilolu kişilere göre; diyabet, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi hastalıklara sahip olmak açısından çok yüksek risklidirler. Ayrıca bazı kanser türlerine de (meme kanseri, kolon kanseri gibi) yakalanma riski obezlerde artmıştır.

Obezite yaşam süresini kısaltması ve yaşam kalitesine olumsuz etkileri nedeniyle mutlaka tedavisi gereken önemli bir hastalıktır.